Xác định khách hàng cho ngành tổ chức sự kiện lý tưởng năm 2019

Bạn có hơi muộn với trò chơi và vẫn không chắc chắn khách hàng ngành công nghiệp sự kiện lý tưởng của bạn là ai? Khi tôi hỏi các chuyên gia về đám cưới, khách hàng lý tưởng của họ là ai, tôi thường nhận được bất cứ ai kết hôn. Trong thực tế, điều này có nghĩa là không …

Tiếp tục đọc

Công ty tổ chức sự kiện Á Châu ra mắt dịch vụ mới

Xã hội ngày càng đi lên, nhu cầu tổ chức sự kiện của những cá nhân, doanh nghiệp, công ty ngày càng tăng. Đòi hỏi dịch vụ sự kiện của các công ty truyền thông ngày càng phải được đổi mới hơn, nhằm đáp ứng đủ những nhu cầu về phục vụ tổ chức sự kiện trên thị trường hiện …

Tiếp tục đọc

Lập kế hoạch, các phương pháp chuẩn bị tổ chức sự kiện

Lập thời gian biểu cho công tác chuẩn bị Sau khi đã khái quát các hoạt động chuẩn bị tổ chức sự kiện và hệ thống hóa các hoạt động đó, nhà tổ chức tiến hành xâu chuỗi các hạng mục công việc. Cố gắng khái quát hết và tránh để sót. Từ các hạng mục đó, tiến hành xác …

Tiếp tục đọc

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

Nhà tổ chức sự kiện phải xác định được toàn bộ nội dung các hoạt động sự kiện theo dòng chảy về thời gian và dòng chảy công việc với đội ngũ các nhà quản lý tại những địa điểm cụ thể. Thiết lập loại hình sự kiện và tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quá trình. Lập kế …

Tiếp tục đọc

Ảnh hưởng của mục tiêu sự kiện

Mục tiêu sự kiện ảnh hưởng tới phương thức lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sự kiện. Những mục tiêu cụ thể đòi hỏi những phương pháp cụ thể. Nó yêu cầu phải có kế hoạch riêng cùng với chương trình hoạt động sát thực với chúng. Có như vậy, sự kiện mới mang lại thành công cao. …

Tiếp tục đọc

Mục đích của tổ chức sự kiện

Mục đích của tổ chức sự kiện không những chi phối dự toán ngân sách mà còn chi phối hiệu quả  ngân sách. Trước khi tổ chức bất kỳ một sự kiện nào, nhà tổ chức cũng phải trả lời câu hỏi tổ chức sự kiện đó nhằm đạt được mục tiêu gì? Nói cách khác, nhà tổ chức sự …

Tiếp tục đọc

Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện

Tầm quan trọng của ngân sách 1. Vị trí của ngân sách Ngân sách là vấn đề quan trọng hàng đầu của tổ chức sự kiện. Ngân sách quyết định việc tổ chức sự kiện có thể được thực hiện hay không cũng như mục tiêu sự kiện, quy mô tổ chức sự kiện. 1.1:Yêu cầu cảu tiên lượng ngân …

Tiếp tục đọc

Tổng quan về thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam

So với quảng cáo, thị trường tổ chức sự kiện có thể có quy mô nhu cầu lớn hơn nhiều, không những bao gồm nhu cầu của các tổ chức xã hội, phi chính phủ, các doanh nghiệp mà còn bao gồm nhu cầu của các gia đình, các cá nhân. Kinh tế xã hội càng phát triển, nhu cầu …

Tiếp tục đọc

Phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện 1. Phương pháp tiến triển tự nhiên: Phương pháp này cũng được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu tổ chức sự kiện. Phương pháp này yêu cầu việc nghiên cứu phải được thực hiện theo quy luật nhận thức từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp, …

Tiếp tục đọc

Quan điểm và phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Trong nghiên cứu được quán triệt từ quan điểm duy vật, nó đòi hỏi xuất phát của nghiên cứu phải từ hiện thực khách quan, từ thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội. Những người biên soạn tập sách tài liệu nghề rổ chức sự kiện này cũng đã tuân thủ theo quy luật này. Đó là sự …

Tiếp tục đọc