Phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

1. Phương pháp tiến triển tự nhiên:

 • Phương pháp này cũng được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu tổ chức sự kiện. Phương pháp này yêu cầu việc nghiên cứu phải được thực hiện theo quy luật nhận thức từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp, từ hiện tượng tới bản chất.
 • Các sự vật hiện tượng trong đó có các hoạt động tổ chức sự kiện luôn diễn ra quá trình diễn biến này. Sự vật nằm trong một chuỗi tiến hóa, sự vật hiện tượng phát sinh trước là tiền đề cho sự vật hiện tượng sau, sự vật hiện tượng phát sinh trước.
 • Tính quy luật này biểu hiện ở rất nhiều hệ thống khác nhau của hoạt động tổ chức sự kiện, đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải được quán triệt và tôn trọng, không được áp đặt những ý nghĩ chủ quan trong quá trình nghiên cứu tiếp cận.
 • Với phương pháp tiến triển tự nhiên như vậy, các nhà nghiên cứu có thể hình dung được toàn bộ các hoạt động sự và nhận biết được hệ thống đó cùng với các hoạt động phù trợ có hợp logic của sự tiến triển không.

2. Phương pháp phân tích

 • Phương pháp này cũng có tác dung tốt trong nghiên cứu tiếp cận tổ chức sự kiện. Các hoạt động sự kiện được tích chi tiết. Chúng được hình thành nhằm thực hiện những mục tiêu gì? Chúng phát huy những tác dụng nào? Chúng mang lại những giá trị gì cho khách tham dự và công chúng?
 • Những giá trị đó biểu đạt những ý nghĩa gì của thông điệp mà chủ sở hữu sự kiện mong đợi v.v….Các hoạt động trong công tác chuẩn bị và trong thời gian thực hiện sự kiện đều phải được phân tích đánh giá kỹ lưỡng để có được những quyết định giới hạn về thời gian, quy mô và ngân sách cho các hoạt động đó.
Phát triển tự nhiên, phân tích sự kiện là hai phương pháp hữu hiệu trong tổ chức sự kiện
Phát triển tự nhiên, phân tích sự kiện là hai phương pháp hữu hiệu trong tổ chức sự kiện

 

3. Phương pháp liên hệ thực tế

 • Trong quá trình nghiên cứu môn tổ chức sự kiện cần tăng cường liên hệ với thực tế một sự kiện nào đó mà ta đã được tham dự. Với thực tế mà ta đã được chiêm nghiệm, đối chiếu so sánh với những điều đã học được, từ đó tiến hành phân tích đánh giá, vạch ra nguyên nhân những điểm khác nhau giữa lý thuyết với thực tiễn.
 • Liên hệ với thực tế giúp chúng ta tiếp cận các nội dung khoa học nhanh hơn với những phương pháp sáng tạo hơn.

4.Phương pháp khái quát tổng hợp

 • Môn học tổ chức hoạt động sự kiện còn sử dụng phương pháp khái quát tổng hợp. Phương pháp này đòi hỏi chúng ta phải khái quát từ hiện tượng bề ngoài để đi tới cái chung, cái bản chất của sự vật hiện tượng, khái quát những hiện tượng riêng biệt thành cái chung, cái phổ biến.
 • Khi nghiên cứu môn học này, người nghiên cứu phải có sự liên hệ với thực tiễn, khái quát các hiện tượng cụ thể cá biết, tổng hợp chúng, phát hiện tính quy luật của hiện tượng sự vật.
 • Chẳng hạn như bãi đỗ xe có những yêu cầu  gì? Đây rõ ràng là vấn đề then chốt. Những yêu cầu đó mang tính nguyên tắc, tính quy luật. Nó không phải di các nhà nghiên cứu sáng tác ra mà trái lại họ chỉ là những người nhận thức ra chúng qua sự khái quát và tổng hợp.
Các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện
Các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Ngoài những phương pháp đã đề cập, còn một số phương pháp khác có thể sử dụng trong nghiên cứu tổ chức sự kiện như phương pháp so sánh, phương pháp mô hình, v.v…..giúp các học viên tiếp cận nội dung khoa học và nhận thức nó cũng sẽ thuận lợi hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *