Xác định khách hàng cho ngành tổ chức sự kiện lý tưởng năm 2019

Bạn có hơi muộn với trò chơi và vẫn không chắc chắn khách hàng ngành công nghiệp sự kiện lý tưởng của bạn là ai? Khi tôi hỏi các chuyên gia về đám cưới, khách hàng lý tưởng của họ là ai, tôi thường nhận được bất cứ ai kết hôn. Trong thực tế, điều này có nghĩa là không …

Tiếp tục đọc