Nội dung môn học tổ chức hoạt động sự kiện

Môn học tổ chức sự kiện nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể tổ chức được các hoạt động sự kiện cho doanh nghiệp, cho các cơ quan đoàn thể, cho các tổ chức công quyền tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế. Sự hỗ trợ của các môn chuyên ngành …

Tiếp tục đọc

Đối tượng nghiên cứu môn học tổ chức hoạt động sự kiện

Tổ chức sự kiện là một quá trình bao gồm sự kết hợp các hoạt động lao động với các tư liệu lao động cùng với việc sử dụng máy móc thiết bị, công cụ lao động thực hiện các dịch vụ đảm bảo toàn bộ các công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện cụ thể nào …

Tiếp tục đọc